Mentoring@work

``This isn't our first rodeo.``

Mentoring@work begeleidt Hoog Opgeleide Anderstaligen (HOA’s) uit Limburg in hun zoektocht naar een job op niveau van hun diploma en ervaring. VDAB Limburg financieert dit project.

Dit project volgt op twee projecten met gelijkaardige doelen: @level2work en HOA@work. Net als deze twee voorgaande projecten is Mentoring@work erop gericht de kans op tewerkstelling binnen het eigen vakgebied voor de HOA’s te verhogen. We realiseren dit door een HOA te koppelen aan een vrijwillige mentor met ervaring en een netwerk in de doelsector. De taak van Mentoring@work omvat enkele luiken:

 

  • ondersteunen van zowel de mentor als de HOA op alle gebied
  • regelmatig opleidingen voor beide groepen voorzien zodat ze beter gewapend zijn om de klus succesvol te klaren
  • een lerend netwerk opzetten: niet enkel mentors en HOA’s linken, maar ook de mentoren en HOA’s met elkaar zodat ze van elkaar kunnen leren

Met alle tandwielen op hun plaats, halen zowel de HOA’s als de werkgevers er voordeel uit!

We zien er naar uit om jullie te verwelkomen!


© Copyright 2019 - Mentoring@work