Werkgevers

Het juiste talent vinden voor bepaalde vacatures blijft de uitdaging voor elk bedrijf.
Mentoring@work biedt jou hierin een oplossing!

Werkzoekende anderstaligen met een migratieachtergrond hebben unieke ervaringen opgedaan in het buitenland. Ze brengen ook een andere invalshoek op zaken met zich mee wat tot nieuwe inzichten en methodieken kan leiden. Ze zijn bovendien erg gemotiveerd en flexibel ingesteld om een plaats te veroveren op de Belgische arbeidsmarkt.
Anderstaligen mee in jouw teams hebben, is voor beide partijen een duidelijke meerwaarde.

Er zijn verschillende formules mogelijk waardoor Mentoring@work voor iedere onderneming maatwerk biedt. Samen bekijken we welke vorm van tewerkstelling of werkplekleren het meest optimaal is voor uw bedrijf!

         
© Copyright 2024 - Mentoring@work