Werkgevers

Door de schaarste op de arbeidsmarkt is het moeilijk om het juiste talent te vinden voor bepaalde vacatures.

Mentoring@work biedt je hierin een oplossing: Hoog Opgeleide Anderstaligen.
HOA’s hebben vaak veel ervaring en talent in het buitenland opgedaan. Ze brengen vaak ook een andere invalshoek op zaken met zich mee wat tot nieuwe inzichten en methodieken kan leiden. Ze hebben al een goede kennis van het Nederlands, zijn flexibel en erg gemotiveerd.

HOA’s mee in de teams hebben, is voor beide partijen een duidelijke meerwaarde.

Door haar verschillende formules biedt Mentoring@work voor iedere onderneming maatwerk. Samen bekijken we welke vorm van tewerkstelling of werkplekleren het meest optimaal is.


© Copyright 2019 - Mentoring@work